приложения, на които си струва джейлбрейк

Избор На Редактора

WebSearch прави търсенето на уеб сайтове в Mobile Safari Breeze

VNsea Дистанционно управлява вашия компютър от вашия iPhone или iPod Touch

VideoRecorder превръща вашия iPhone във видеокамера

Touchpad Pro превръща вашия iPhone или iPod Touch в мишка за проследяване

StreetFlow намира добри ресторанти в близост

Скиците са като Etch-a-Sketch за вашия iPhone или iPod Touch

NemusSync синхронизира вашия iPhone и Google Календар

OrbLive Предава музика и видео към вашия iPhone или iPod Touch

iSlsk Изтегля MP3 на вашия iPod

MobileScrobbler интегрира Last.fm с вашия iPhone или iPod Touch

SIP-VoIP Превръща вашия iPod Touch в iPhone

iFlix управлява вашата Netflix опашка от вашия iPhone