неправилен говор на чужд език

Избор На Редактора

Актуализирайте Twitter и чат във Facebook с Pidgin

Pidgin 2.5.3 Издаден, Smashes бъгове